Moje Plazma

OTEVÍRACÍ DOBA   

Po–So:  8:00–20:00 (poslední dárci v 18:45)

WEB: Moje Plazma

TELEFONNÍ ČÍSLO: +420 603 858 324

 

 

Zařízení transfuzní služby orientované na odběry krevní plazmy, umožňující v moderním a příjemném prostředí, pod vedením kvalifikovaných odborníků darovat krevní plazmu a pomoci tak pacientům, kteří ji potřebují ke svému přežití.

 

Být hrdinou Vás nemusí stát nic! Stačí jen hodina Vašeho času, kterou Vám rádi uhradíme!

Další informace naleznete na našem webu www.mojeplazma.cz

* Darovat lze v intervalu 1krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.

 

Mapa centra