Bezpečné nákupy v Central Kladno

 • Dodržujeme všechna hygienická nařízení, opatření a doporučení, která jsou v aktuální době platná. Vždy se snažíme dělat i něco navíc.
 • ·Pravidelný úklid i dezinfekce u nás probíhá ve zpřísněném režimu, v častých intervalech a je kontrolována. Dbáme především na exponovaná místa, toalety a další frekventované prostory. Čistota je na prvním místě.
 • Stojany s dezinfekcí jsou vám k dispozici po celém centru, najdete je ve vstupních prostorách, u food courtu nebo v blízkosti toalet.
 • V prodejnách a v centru označujeme podlahu samolepkami tak, abyste mohli dodržovat bezpečný odstup.
 • Pravidelná ventilace vzduchu je samozřejmostí.
 • Zajišťujeme opakovanou plošnou dezinfekci proti virům a bakteriím, dochází k ošetření všech prostor polymerovým dezinfekčním přípravkem. 
 • Dbáme na bezpečí našich zaměstnanců a pravidelně je informujeme o dění v centru i aktuálních nařízeních.
 • Zajišťujeme ochranné prostředky v podobě roušek pro zapomětlivé návštěvníky. V současné době vám roušku může poskytnout proškolená ostraha centra.
 • Zřídili jsme bezdotyková čidla pro výdej parkovacích lístků. Nejlepší ochrana je omezení dotyku, pro vydání lístku stačí ruku přiložit k čidlu, kterého se již nemusíte dotýkat prsty. 

Pro zachování maximální bezpečnosti vás žádáme o dodržování následujících pravidel:

 • Dodržujte, prosím dvoumetrové rozestupy od dalších zákazníků. V centru se nachází podlahová grafika, která vám pomůže odhadnout vzdálenost.
 • Dle rozhodnutí vlády do odvolání je povolen vstup pouze s ochranou dýchacích cest zajištěnou respirátory třídy FFP2/KN95 (více na Ministerstvo zdravotnictví ČR). Je nutné dodržovat 2m rozestupy a je omezen počet osob přítomných v jednotlivých provozovnách: 1 osoba na 15 m2.
 • Využívaje prosím dezinfekce, které jsou u všech vstupů do centra a na výše uvedených místech.
 • Pokud to bude možné, preferujte prosím bezhotovostní platbu.
 • Pokud se necítíte dobře, odložte nákupy na pozdější dobu. Chráníte sebe i ostatní. 

Děkujeme za přízeň a těšíme se na vaši návštěvu.

Veškerá omezení se řídí nařízením a mimořádným opatřením vlády ČR a jednotlivých ministerstev.

www.vlada.cz, www.mzcr.cz, www.mfcr.cz, www.mvcr.cz, www.mpsv.cz, www.mpo.cz, www.mdcr.cz atd.